Вопрос от пользователя

Уравнение движения тела имеет вид:x=100-8t Определите координату тела через 15с. Определите,в какой момент времени координата тела x=20м

Ответ редакции сайта ответик

x=100-8t

1) t=15 с

x=100-8*15=100-120=-20

2) x=20

20=100-8t

8t=100-20

8t=80

t=10 c