Вопрос от пользователя

На спалювання невідомої речовини обємом 1л знадобилось 6л кисню. При цьому утворилось 4л вуглекислого газу та 4л води. Встановіть формулу речовини.

Ответ редакции сайта ответик

Рівняння реакції у загальному вигляді:
CxHy + O2 = CO2 + H2O
Так як у реакції беруть участь газоподібні речовини та продуктами реакції також є газоподібні речовини, то вихідні коефіцієнти реакції будуть кратними об’ємам, тобто:
1CxHy + 6O2 = 4CO2 + 4H2O
Зводимо кількість вуглецю та водню і отримуємо формулу речовини:
С4Н8
Робимо перевірку:
С4Н8+ 6O2 = 4CO2 + 4H2O
Рівняння урівнене.