Вопрос от пользователя

Знайти проміжки зростання і спадання функції: f(x)=5x…..(x-у четвертій степені)

Ответ редакции сайта ответик

f(x)=5x^4

Знайдемо похідну

f"(x)= 20х^3

20х^3=0

х^3=0

х=0

при х<0 похідна має знак -, тоді функція спадає, при х>0  функція зростає

тоді f(x) зростає при х є [0;+00) , f(x) спадає при х є (-00;0]